Katriona 3-18/6
Katriona 3-18/6
Katriona Persson 3/6-18/6
Katriona Persson 3/6-18/6
Katriona Persson 3/6-18/6
Katriona Persson 3/6-18/6
Lucie Rääf & Åse Ulvtorp
1-16/7
Pia Nordqvist 29/7-13/8
Pia Nordqvist 29/7-13/8
Anna Rydén Westling 29/7-13/8
Anna Rydén Westling 29/7-13/8
Bodil Vinke 29/7-13/8
Bodil Vinke 29/7-13/8
Danaxel Lindberg 29/7-13/8
Danaxel Lindberg 29/7-13/8

Vernissage på Katriona S.W Persson grafikutställning 3/6 13-17

ÖPPETTIDER UNDER UTSTÄLLNINGARNA:

Fredag 13-17

Lördag 13-17

Söndag 13-17

Övrig tid efter överenskommelse


Copyright ©  Galleri Oscar